Kabelränna

Kabelröra, inte bara estetiskt en mardröm, det ökar risken för brand. Bra kabelhantering resulterar i bättre hygien och gör städningen av kontorsutrymmen mer effektiv.